بسم الله …

اینکه گفته می‌شود هر کار را با «بسم الله» شروع کنید این یک ادب زندگی است، البته ثواب لفظی و عبادی دارد. این یک قرنطینه است اگر این کار حرام یا مکروه باشد که نمی‌توان گفت «خدایا به نام تو» این یک ایست بازرسی است، این یک راه بسیار خوبی برای مراقبت است. اینکه کمال به همراه عبادت است به این علت است که کمال انسان در تقرب به خداوند است و تقرب به خداوند با عبادت حاصل می‌شود … از بیانات استاد جوادی آملی در کلاس تفسیر … #بسم_الله